Obchodní podmínky

1. Zaměření internetového obchodu

Internetový obchod Beerest Czech republic nabízí kvalitní pivní nápoje.Naleznete zde exkluzivní výrobky, které nejsou k dostání v řetězcích.Naše produkty vyvážíme do zahraničí, nebo prodáváme výhradně přes internetový obchod v rámci ČR, případně jednáme o možných spoluprácích.Beerest Czech republic s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 214233. Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme.

2. Forma a úhrada objednávek

Pivní produkty lze objednat od 1 kartonu, tj. 20 lahví. Objednávky doporučujeme avizovat písemnou,či elektronickou formou na kontaktní místo společnosti (info@beerest.eu). Termín příjmu objednávek: od 8:00 do 16:30 hod. Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem automatické potvrzení Vaší objednávky a je vystavena faktura, kterou obdrží zákazník při převzetí dodávky (v případě platby bankovním převodem je postup odlišný, viz. níže). Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku jsou hrazeny kupujícím.

V objednávce máte možnost zvolit si úhradu:

v hotovosti

bankovním převodem

Při zvolení možnosti platby bankovním převodem Vám pošleme fakturovanou částku s číslem našeho účtu po zpracování objednávky. Zboží Vám bude dodáno do 3 pracovních dnů po připsání fakturované částky na náš účet. V případě vyprodání skladové zásoby Vás kontaktujeme a navrhneme náhradní variantu v dodávce zboží.

3. Ceny

Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem - katalogem Beerest Czech republic s.r.o., dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn. Ceny uvedené u produktů na e-shopu jsou s DPH.

4. Doprava a doručení zboží

Distribuce zajišťována prostřednictvím kurýrní služby Messenger s telefonickým kontaktem zákazníka, doručením zboží do 3 pracovních dnů od objednávky a zajištěním výběru hotovosti. Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení.

Z důvodu zajištění distribuce prostřednictvím kurýrních služeb se Beerest Czech republic distancuje od chování a přístupu zaměstnanců kurýrních služeb, které nelze vždy garantovat.

5. Osobní odběr

Po telefonické, nebo písemné dohodě je možno domluvit osobní odběr.
Skladové prostory adresa
GTL, spol. s r.o.
Černokostelecká 1701 / 6
251 01 Říčany u Prahy

6. Reklamace/ vrácení zboží

Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Neoprávněná reklamace: Spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Zrušení objednávky: Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je toto možné provést po dohodě s dodavatelem elektronickou formou (info@beerest.eu), telefonicky (773 039 113, 739 373 296) Uplatnění reklamace : v případě reklamace kontaktujte na těchto kontaktech (info@beerest.eu) ( 773 039 113, 739 373 296) Způsob a lhůta pro vrácení peněz : vrácení peněz probíhá po dohodě se spotřebitelem, bankovním převodem na jeho účet, bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro spotřebitele. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamce.

Vyrozumnění spotřebitele o vyřízení reklamace : spotřebitel je na základě reklamačního protokolu informován, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je spotřebitel informován e-mailem na registrační e-mailovou adresu.

Adresa dodání reklamovaného zboží: Voskovcova 1130/30, Praha 5 15200

7. Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 1829 NOZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno dočtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
Doporučujeme nás kontaktovat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy (po vyplnění všech políček označených jako povinné údaje odeslat, následně vám bude doručen potvrzující e-mail o zaslání žádosti). ). V případě, že jste již zboží převzal(a), doporučujeme jej doručit spolu s dokladem o pořízení na vlastní náklady na výše uvedenou adresu. Zboží doporučujeme zaslat kompletní, nemělo by být poškozené, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce s přiloženým dokladem o koupi. Zboží by nemělo být zasláno na dobírku a doporučujeme je pojistit.
Vrácení finančních prostředků spotřebiteli: Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1832 odst.1, má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou finanční částku nejpozději do 14 dnů od odstoupení, může ji však zadržet do doby, neý spotřebitel doručí zboží zpět nebo prokáže, že jej odeslal.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Při projevení vady v průběhu 6ti měsíců od převzetí věci se má i nadále za to, že vada existovala již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:
přiměřeným snížením kupní ceny
náhradním dodáním zboží
odstoupením od smlouvy

8. Adresa pro zasílání zboží: dle dohody, kontakt:

E-mail: info@beerest.eu,
Tel.: 773 039 113, 739 373 296
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů po vrácení zboží. Doporučujeme, aby si zákazník zkontroloval dodávku ihned při převzetí zboží.
Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo kurýrní služby. Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.
Zákazník se může o stavu reklamace informovat na e-mailu: info@beerest.eu nebo na 773 039 113.
O výsledku je zákazník informován dodavatelem či kurýrní službou telefonicky /elektronickou formou.
V případě reklamace nás kontaktujte na: info@beerest.eu

9. Záruka

Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany dodavatele jsou produkty skladovány v optimálních podmínkách, částečně v klimatizovaném prostoru a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

10. Změny obchodních podmínek

Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými obchodními podmínkami společnosti Beerest Czech republic s.r.o. a jejich autorizovaných distribučních partnerů.Beerest Czech republic si vyhrazuje právo změny cen a ročníků nabízených produktů dle aktuální platné nabídky. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.